Projektek

- Egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása

 

Kedvezményezett neve: FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása Fertődön

A szerződött támogatás összege: 225 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00002

A projekt rövid összefoglalója

A projekt átfogó célja a lakosság és a vállalkozások számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet kialakítása Fertődön az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása által.

A fejlesztés eredményeként az egykori laktanya barnamezős területein a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltését lehetővé tévő rekreációs terek és új zöldfelületek jönnek létre.

A fejlesztés helyszíne: A fejlesztéssel érintett terület a Fertőd süttöri városrészén található egykori szovjet laktanya jelenleg használaton kívüli területe, azaz a korábbi városrehabilitációs fejlesztés keretében a laktanya étkezdéjének épületében kialakított Kulturális és Szolgáltató Központ (KSZK) közvetlen környezete. A terület legnagyobb részének Szabályozási terv szerinti besorolása vegyes terület.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
 • Új zöldfelület kialakítása őshonos növények telepítésével 2 813 m2-en (br. 1 M Ft)
 • Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása: játszótér létesítése a víztorony udvarán 2 613 m2-en
 • A Fertődi Városgazda Kft. 400 m2-es zöldtetős telephelyének kialakítása a KSZK-val határos területen
 • 35 db zöldtetős garázsból álló garázssor létesítése bérbeadási céllal 740 m2en
 • Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása: - interaktív beltéri játszóház és pánikszoba kialakítása az egykori víz- és őrtorony épületében 350 m2-en, ill. kapcsolódó eszközbeszerzés
 • a KSZK parkolója és a rendőrség épülete közötti területen sportpályák (kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz) létesítése 3 500 m2-en
 • A fejlesztéssel érintett területek lőszermentesítése
 • Meglévő út burkolása az új garázssor mentén 1 200 m2-en, kapcsolódó közlekedésfejlesztésként 2 db kerékpártároló kialakítása
 • Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: Akadálymentesítés: az új telephely komplex, a víztorony projektarányos akadálymentesítése.
 • Energiahatékonysági intézkedések: víztorony teljeskörű hőszigetelése, nyílászáró cseréje és fűtés korszerűsítése.
 • Nyilvánosság biztosítása: 150-500 M Ft közötti infrastrukturális projektekre vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása
 • "Soft elemek”: környezettudatos helyi társadalmi akciók, közösségi munka, ill. a városi identitást erősítő rendezvények szervezése.
Az 1. mérföldkőben elért eredmények:

 • Az 1.mérföldkő elérésének dátumáig elkészítésre került az Integrált Településfejlesztési Stratégia, illetve ezt megelőzően a stratégiát megalapozó vizsgálat és a településfejlesztési koncepció is. A dokumentumok csatolásra kerülnek.
 • A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült.
 • Az engedélyes és kiviteli tervek mindhárom rész tekintetében elkészültek, tartalmazzák a tételes tervezői költségvetést is, melyet csatolunk beszámolónk részeként.
 • Konzorciumi együttműködési megállapodással rendelkezünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal, akik a projektmenedzsment feladatokat látják el. Megállapodás csatolásra kerül.
 • Tulajdonviszonyok rendezettek, csatolásra kerültek a tulajdoni lapok.
 • Közbeszerzés lefolytatásra került, a kivitelezői szerződés megköttetett, melyet szintén csatolunk beszámolónkhoz.
 • Rendezési tervhez való illeszkedés kapcsán nyilatkozat csatolásra került.
 • A költségkorlátoknak illetve a nyilvánosságnak való megfelelésről szóló nyilatkozat, illetve az eddigi nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységekről szóló alátámasztás csatolásra kerül.
A 2. mérföldkőben elért eredmények:

 • Az ütemterv alapján az 2. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte a 25%-ot, a telephely és garázssor rész esetében a 75%-os készültségi szintet.
 • Műszaki ellenőri nyilatkozatot csatoljuk beszámolónk részeként. Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként, - mely szemlélteti az elért készültségi fokot, - illetve a projekthez kapcsolódó aloldalról készült képernyőképet.
A 3.mérföldkőben elért eredmények:
 • Az ütemterv alapján a 3. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 50%-ot, a telephely és garázssor rész esetében már a korábbi 2. mérföldkőre a 75%-os készültségi szintet.
 • Műszaki ellenőri nyilatkozatot csatoljuk beszámolónk részeként. Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként, - mely szemlélteti az elért készültségi fokot, - illetve a projekthez kapcsolódó aloldalról készült képernyőképet.
A 4. mérföldkőben elért eredmények:
 • Az ütemterv alapján a 4. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az egykori víz-és őrtorony felújítása esetében a 75%-ot, a telephely és garázssor rész esetében már a korábbi 2. mérföldkőre a 75%-os készültségi szintet. Az útfelújítás és sportpálya létesítés esetén pedig megtörtént a műszaki átadás-átvétel 2020.05.12-én.
 • Műszaki ellenőri nyilatkozatokat csatoljuk beszámolónk részeként, mind az egykori víz-és őrtorony felújítása-, mind az útfelújítás és sportpálya létesítés esetében.  Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként, - mely szemlélteti az elért készültségi fokot, - illetve a projekthez kapcsolódó aloldalról készült képernyőképet.
Az 5.mérföldkőben elért eredmények:
 • Az 5. mérföldkőre az ütemtervben előírtak alapján a kivitelezési munkálatok elérték a 100% készültségi szintet az egykori víz-és őrtorony felújítása és a telephely rész esetében illetve a soft tevékenységek is megvalósultak.
 • Az egykori víz- és őrtorony felújítása (I.ütem) esetében a műszaki átadás-átvétel lezárása 2020.09.30-án megtörtént.
 • A városgazdálkodási telephely- és egyedi könnyűszerkezetes garázssor kialakítása (II.ütem) esetében a műszaki átadás-átvétel 2020.06.29-én megtörtént. (Az útfelújítás és sportpálya létesítés (III.ütem) esetén a műszaki átadás-átvétel 2020.05.12-én megtörtént, erről a 4.számú szakmai beszámolóban már beszámoltunk.)
 • Műszaki ellenőri nyilatkozatokat csatoljuk beszámolónk részeként, mindaz egykori víz-és őrtorony felújítása-, mind a városgazdálkodási telephely- és egyedi könnyűszerkezetes garázssor kialakítása ütem esetében.  
 • Az interaktív kiállítás és szabadulószoba alapműködéséhez szükséges installációk, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló szerződéskötés is megtörtént, mely a projekt zárására elkészül. 
 • Az önerő bevonásával megvalósuló soft tevékenységek keretében 3 alkalommal szemétszedési, 4 alkalommal tereprendezési, növénytelepítési programok kerültek megvalósításra, a torony udvara, garázssor és sportpályák környezetében a helyi lakosság és az oktatási intézmények bevonásával. Illetve 3 alkalommal helyszíni bejárást szerveztünk a lakosság, a képviselőtestület és az érdeklődők részére, ahol a torony tervezett funkciói bemutatásra kerültek. Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerültek a jelenléti ívek és a helyszínen készült fotók. 
 • Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként, -mely szemlélteti az elért készültségi fokot, -illetve a projekthez kapcsolódó aloldalról készült képernyőképet.
A 6.mérföldkőben elért eredmények:

Projektünk megvalósítása 2017.09.01-2020.11.29-ig időszakban történt. A projektben kitűzöttműszaki-szakmai eredmények és monitoring mutatók teljesültek.
Műszaki-szakmai eredmény: a rekreációs zöldterület, a sport- és szabadidős létesítmények, a telephely és a garázssor kialakítása a Támogatási szerződésben vállaltak szerint az 5. mérföldkőre teljesült.
 • Új zöldfelület kialakítása (4113 m2).
 • Játszótér létesítése.
 • A Fertődi Városgazda Kft. telephelyének kialakítása (216,7 m2). 
 • 32 db könnyűszerkezetes garázs létesítése 672 m2-en. 
 • Beltéri játszóház és szabaduló szoba (kb. 774 m2). 
 • Sportpályák (kézilabda, kosárlabda, lábtenisz) létesítése (kb. 3168 m2).
 • Lőszermentesítés. 
 • Meglévő út burkolása (1329 m2), 
 • Kerékpártároló 2 db. 
 • Projektarányos akadálymentesítés.
 • Víztorony hőszigetelése, nyílászáró cseréje és fűtéskorszerűsítése.
Eredmény számszerűsíthető értéke: 4113 m2 területen jön létre zöldfelület.

Monitoring mutatóink teljes mértékben teljesültek a következők szerint 2020.11.29. célérték elérési dátummal:
 1. Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága
  Célérték: 3340 személy, elért tényérték:3400
 2. Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza
  Célérték: 0 m, elért tényérték: 0
 3. A rehabilitált talaj összkiterjedése
  Célérték: 0,8803 ha, elért tényérték: 0,8773 ha
 4. Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek
  Célérték: 1490 m2, elért tényérték: 1662,9 m2
 5. Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága
  Célérték: 3953 m2, elért tényérték: 4113 m2
Soft tevékenységek:

Az önerő bevonásával megvalósuló soft tevékenységek keretében 3 alkalommal szemétszedési, 4 alkalommal tereprendezési, növénytelepítési programok kerültek megvalósításra a torony udvara, a garázssor és a sportpályák környezetében a helyi lakosság és az oktatási intézmények bevonásával. Továbbá3 alkalommal helyszíni bejárást szerveztünk a lakosság, a képviselőtestület és az érdeklődők részére, ahol a torony tervezett funkciói mutattuk be.

A projektmenedzsment tevékenység folyamatos volt a projekt megvalósítási időszaka alatt, ezen feladatot a projektmenedzser és a pénzügyi vezető látta el.

A kommunikációs tevékenység folyamatos volt a projekt megvalósítási időszak alatt. A projekt kezdetekor B típusú tábla került kihelyezésre, melyet a fenntartási időszakban D típusú emlékeztető táblára cseréltünk, jelezvén, hogy a fejlesztés támogatásból valósult meg. A Támogatási szerződéskötéskor kommunikációs terv készült. A település honlapján (fertod.hu) folyamatosan frissítettük a pályázat státuszát a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében, melyről képernyőképet csatolunk. A Térképtér alkalmazáshoz feltöltjük a fotókat beszámolónk részeként. Sajtóközlemény került kiküldésre a projekt indításáról és zárásáról, a kapcsolódó sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük. A beruházás ideje alatt folyamatosan fotóztunk, melyről fotódokumentációt készítettünk, amit csatolunk a záró beszámolórészeként.

Horizontális elvek érvényesülése jelen projekt esetében:
A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőriztük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntettük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projekt kommunikációjában és viselkedésünkben esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, csökkentettük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projektnek nincs előre látható klímakockázata.
 • A létesítmények tervezésekor figyelembe vettük és érvényesítettük az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.
 • A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/ felújítása során projektarányos akadály-mentesítést hajtottunk végre.
 • Települési önkormányzatként Helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezünk.
Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss