Projektek

- Esély otthon

 

Pályázati lakhatási támogatásra


A jelentkezés lezárult!
Projekt címe: Fertőd Város népességmegtartó Népességének javításáért

A szerződött támogatás összege: 172 072 000

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31. 
 
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00059

A projekt rövid összefoglalója

A projekt átfogó célja Fertőd Város népességmegtartó erejének és versenyképességének javítása. Pályázati programunk hozzájárul a településen élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz, továbbá a településen élő, továbbá az oda települni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

A fiatalok foglalkoztatását, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenetet megkönnyítő programok a településen jelenleg nincsenek. Továbbképzések, illetve képzési lehetőségek a környező nagyobb településeken elérhetőek. A munkaerőpiaci integrációt segítő szervezetek szolgáltatásait a település lakosai a járási központban, Sopronban tudják igénybe venni. Hatalmas előrelépést jelentene tehát a jelen projektben vázolt képzési, továbbképzési programok megvalósítása, továbbá a lakhatási támogatás, mint szociális szolgáltatás nyújtása.

Projektünk megvalósításának középpontjában a Bartók Béla út 5. szám alatti ingatlan felújítása áll, melyben szociális bérlakások kialakítása tervezett. A fejlesztendő épület kb. 40 éve épült, a volt orosz laktanya egyik épületéül szolgált. Az épületet 12 éve átalakították, földszintje a Magyar Posta helyiségeként funkcionált, mely mára a posta átszervezése miatt nem működik. A földszinti középső részben gyermekorvosi és védőnői szolgálat, a földszinti további épületrészen az ifjúsági klub működik. Az első emeleti termek vakolt, aljzatbeton nélküli helységek, nem használatosak, félkész állapotúak. A projekt keretében ezen kívül elsősorban olyan továbbképzési és átképzési lehetőségeket, szolgáltatásokat kívánunk biztosítani a fiatalok számára, melyek választ adhatnak a településen és tágabb értelemben véve a régióban tapasztalható hiányszakmák betöltésére.

Az ösztönzők rendszerében teljesen új elem a szakmai ösztöndíj biztosítása a hiányszakma képviselőinek, továbbá az ÉRTÉKŐR program és a Mediátor képzés kiválasztott résztvevőinek. Az ösztönzők hiánypótló szerepet fognak betölteni a pályázati program megvalósulása esetén, és hosszú távon hozzá fognak járulni a város népességmegtartó képességének javításában, a jó gyakorlat kialakításában.

A projekt keretében megvalósítani tervezett képzési programok célja, hogy a település ne csak népességmegtartó képességgel, de képességmegtartó népességgel is rendelkezzen. A helyi gazdaságba történő bekapcsolódás alapvetően három területen valósul meg projektünkben. A hiányszakma képzési programok, így a mediátor képzés és a Dévény-módszer elsajátításával a célcsoport érintett képviselői közvetlenül és azonnal hasznosítani tudják a megszerzett tudást, az ösztönzők segítségével helyben láthatják el szakmai feladataikat, munkájukat. Ugyancsak a gazdaságba történő mielőbbi és hatékony bekapcsolódást segíti elő az ÉRTÉKŐR program mentoring ága, mely turisztikai és kulturális vonalon biztosítja az ismeretátadást. Harmadik területként említhető a szakmai szupervíziós támogatása a hiányszakmák (pszichológus, logopédus, gyógytornász, ifjúsági referens, közösségfejlesztő) képviselőinek: a hiányszakmák betöltése, vagy éppen be nem töltése az egész régióra hatással van, mert ezek a szakemberek a beilleszkedés után utazó tanácsadóként fogják ellátni a térségi szintű közszolgáltatást.

A fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok tervezett dokumentálása és disszeminációja, a jelenlegi jó gyakorlatok bemutatása keretében valósul meg a Sport Börze és az Örökség Olimpia. Mindkét program központi célja a térség helyi közösségeinek fejlesztése, építése.

További információ kérhető:
Mahder-Gargya Ilona projektmenedzsertől
Tel: 06-96-537-013, email: epites@fertod.hu

1.mérföldkőben elért eredmények:

Fertőd Város népességmegtartó képességének javításáért projekt 2018. január 1-el indult. Az első mérföldkő keretében az előzetesen benyújtott szakmai koncepció alapján és a célközönséggel történt egyeztetés eredményeképpen véglegesítésre került a cselekvési terv, mely a kijelölt mentor részére megküldésre került. A véglegesített cselekvési tervet és mentor nyilatkozatát csatoljuk beszámolónk részeként.

Az épület felújításához kapcsolódó tervezésre 2018.február 15-én leszerződtünk, engedélyezési tervünk 2018.02.28-án, míg kiviteli tervünk 2018.05.16-án emelkedett jogerőre. Közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötésre a mai napon sor került.

Az első mérföldkőben az „Életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésében részt vett fiatalok” tevékenység keretében mediátor képzést bonyolítottunk le. Emellett a „Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok tervezett dokumentálása, disszeminációja, jó gyakorlat bemutatása” tevékenység keretében Vidékolimpiát szerveztünk. Továbbá a „hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba bevont fiatalok” tevékenység keretében ismeretterjesztő előadást tartottunk a témában.

Projektmenedzsmentünk tevékenysége folyamatos.

A projekt előkészítési, megvalósítási időszaka alatt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat betartjuk, a horizontális elveknek való megfelelésről nyilatkozatunkat csatoljuk.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos, B típusú tábla kihelyezésre került, kommunikációs tervünk elkészült, sajtóközleményt küldtünk ki a projekt indításakor, aloldalunkon publikáljuk projektünket, a programokról fotókat készítettünk, Térképtérre a későbbiekben feltöltésre kerülnek fotóink. Alátámasztó dokumentumok csatolásra kerülnek beszámolónk részeként.

2.mérföldkőben elért eredmények:

BESZÁMOLÓ
A ZÁRÓ MÉRFÖLDKŐ IDŐSZAKÁIG ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

A „Fertőd Város népességmegtartó képességének javításáért” c.projekt a 2018. január 1. és 2021.szeptember 30. közötti időszakban valósult meg. A projektmenedzsment és a szakmai vezető tevékenysége folyamatos volt a projekt megvalósítás időszaka alatt.

Az elért műszaki-szakmai eredmények:

1.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Lakhatási támogatásban részesített fiatalok
Célérték: 9 fő, elért eredmény: 15 fő
Azon fiatalok száma (esetleges fluktuációt is beleértve),akik a pályázat keretében nyújtott támogatás révén jutnak lakhatáshoz. Alátámasztó dokumentumként a lakásbérleti szerződések csatolásra kerülnek.

2.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben részt vett fiatalok
Célérték: 24 fő, elért eredmény: 18 fő

Azon fiatalok száma, akik a pályázat keretében nyújtott szolgáltatásokon részt vettek. Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ívek csatolásra kerülnek.

3.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Ismeretátadásban, ösztönzőben részesített fiatalok
Célérték: 10 fő, elért eredmény: 22 fő

Azon fiatalok száma, akik a projekt keretében ismeretátadáson részt vettek, illetve ösztönző támogatásban részesültek. Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerülnek a megkötött szerződések.

4.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program
Célérték: 1db, elért eredmény: 1db

A célcsoport nyilvános bevonásával készített, a konstrukcióhoz rendelt mentor által láttamozott, a projekt keretében megvalósuló tevékenységeket leíró dokumentum elkészítése, amely beazonosítja a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését, illetve társadalmi aktivitásának növekedését célzó beavatkozásokat. Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül a cselekvési terv felülvizsgálata.

5.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Célcsoportba tartozó, bevont fiatalok
Célérték: 108fő, elért eredmény: 133fő

A projekttel rendezvényen, támogatással, szolgáltatással elért fiatalok száma összesen. Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerülnek a jelenléti ívek.

6.műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba bevont fiatalok
Célérték: 6fő, elért eredmény: 67fő

Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba belépett fiatalok. Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerülnek a jelenléti ívek.

Monitoring mutatók:
25 éven aluliak száma: Célérték: 12fő, elért eredmény: 49fő
25 éven aluliak száma(nő): Célérték: 0fő, elért eredmény: 25fő

A projekt előkészítési, megvalósítási időszaka alatt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat betartjuk,a horizontális elveknek való megfelelésről nyilatkozatunkat csatoljuk.
A kommunikációs tevékenység folyamatos, a B típusú tábla kihelyezésre került, a kommunikációs terv elkészült, sajtóközleményt küldtünk ki a projekt indításakor, az aloldalon publikáljuk a projektet, a programokról fotókat készítettünk, a Térképtért feltöltjük. Alátámasztó dokumentumok csatolásra kerülnek beszámolónk részeként.


Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss