Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Önkormányzat
Ügyintézés
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Lakásfenntartási támogatás.


TÁJÉKOZTATÓ

a lakásfenntartási támogatás szabályairól és igénylésének módjáról

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.

Normatív lakásfenntartási támogatás

A normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy, család jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj minimum (2011 évben 28.500,-Ft) 250%-át, azaz jelenleg 71.250,-Ft-ot, a jogosultság feltétele továbbá, hogy a háztartás egyik tagja sem rendelkezhet vagyonnal.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
 • ha a háztartásban egy személy lakik: 35 nm
 • ha a háztartásban két személy lakik: 45 nm
 • ha a háztartásban három személy lakik: 55 nm
 • ha a háztartásban négy személy lakik: 65 nm
 • ha négy személynél több lakik a háztartásban, a 65 négyzetméter+ minden további személy után 5-5 négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága

A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:

 • a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2011 évben 28.500,-Ft) 50 %-át, azaz 14.250,-Ft-ot
 • ennél több egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének a szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint (A támogatás mértékét hatályos jogszabályok értelmében 100 forintra kell kerekíteni)

Általános információk

A háztartásban élő minden személy jövedelmi és vagyoni helyzete kerül vizsgálatra a hatályos jogszabályok értelmében.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem kiszámításánál a következő fogyasztási szerkezetet kell figyelembe venni:

 • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0;
 • a második: 0,9;
 • minden további nagykorú arányszáma 0,8;
 • a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8
 • és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság (normatív és helyi támogatás esetén eltérő) és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Ez egy négyzetméterre vetítve legfeljebb 450 forint lehet.

A támogatás egy évre állapítható meg.

A lakásfenntartási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


***


A lakásfenntartási támogatásról bővebb információ a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjétől kérhető félfogadási időben (fsz. 14. iroda). Ugyanitt lehet kérelemnyomtatványt is beszerezni.


[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss