Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Önkormányzat
Ügyintézés
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Lakásfenntartási támogatás


                                                    TÁJÉKOZTATÓ
           lakásfenntartási támogatás szabályairól és igénylésének módjáról


 A lakásfenntartási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás: a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos egyes rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A Képviselőt-testület Szociális Bizottsága támogatást nyújt a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, valamint a lakbér költségeihez.

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatásban részesíthető,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és
b) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a fent írt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztartás egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át, egyedül élő esetén 10%-át.

A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 5.000,- Ft.

A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti  meg a kérelmezőt.

A lakásfenntartási támogatást egy évre, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára kell megállapítani.

Általános információk

A háztartásban élő minden személy jövedelmi és vagyoni helyzete kerül vizsgálatra a hatályos jogszabályok értelmében; így erről nyilatkozni, ill. megfelelő okirattal igazolni szükséges.

A kérelemhez csatolni kell továbbá a közüzemi szolgáltatások kérelem benyújtását megelőző havi számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.

A lakásfenntartási támogatás természetbeni juttatásként is megállapítható.

A lakásfenntartási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A lakásfenntartási támogatásról bővebb információ a Családsegítő Szolgálattól (Fertőd, Bartók B. u. 1.) és Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjétől kérhető félfogadási időben (fsz. 14. iroda). Kérelemnyomtatványt ugyanitt lehet beszerezni, illetve letölthető a www.fertod.hu honlapról.

[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss