Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Ügyintézés
Önkormányzat
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Tájékoztató rezsicsökkentésben még nem részesültek támogatásáról


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot: az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentésben támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.
Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Fertődi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján (9431 Fertőd, Madách sétány 1., földszint 13. szoba) ügyfélfogadási időben. Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. 
Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
  • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
  • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.
A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.
Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni arra vonatkozóan, hogy az adott háztartásra már nyújtottak-e be igénybejelentést. Ezentúl a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén - büntető eljárást kell kezdeményeznie. (A téli rezsicsökkentés iránti igénylés során nincs jövedelemvizsgálat.)
A támogatás igénylése esetén a lakcím igazolvány bemutatása szükséges!
További információval ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája áll rendelkezésre (9431 Fertőd, Madách sétány 1., földszint 13. szoba).
F e r t ő d, 2018. augusztus 14.

Tulok Viktor
aljegyző[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss