Hirdetmény garázsok bérbeadásáról


Fertőd Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről szóló 14/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi helyiségeket:
 • a fertődi 724/59 hrsz.-ú, a Fertődi Művelődési Ház és Szabadidőközpont mellett található garázssor 1-32. számú, 21 m2 alapterületű, zártszelvény vázszerkezettel kivitelezett, trapézlemez tetejű - közműveket nem tartalmazó - garázs helyiségeket.
Tudnivalók a bérbeadással kapcsolatban:
 • Bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság igényelhet garázs helyiséget.
 • Közös háztartásban élő természetes személyek közül csak egy személy adhatja be kérelmét, valamint a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében pedig csak egy garázs helyiség igénylésére van lehetőség.
 • A bérlemények határozatlan időtartamra kerülnek kiadásra.
 • A bérleti díj összegét havonta bruttó 15.000,- Ft-ban + 2 havi, azaz bruttó 30.000,- Ft kaucióban került megállapításra.
 • A bérbeadást meghirdető fenntartja azon jogát, hogy az önkormányzat felé bárminemű tartozással rendelkező igénylővel ne kössön szerződést.
 • Az egyes garázsok bérleti jogát az szerzi meg, akinek a jelentkezése megfelel egyrészt annak a feltételnek, hogy közös háztartásban élő másik családtagjával, vagy a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal nincs már megkötött bérleti szerződés, illetve kérelmező az önkormányzat felé semminemű tartozással nem rendelkezik.
 • Az igénylésekről folyamatosan dönt az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a kérelmek beadása sorrendjében.
 • A Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja.
 • A Bérlő a garázst rendeltetésszerűen, kizárólag tárolási céllal használhatja.
 • Az igénylést írásban, Bognár Zoltán polgármesternek címezve kell benyújtani.
A garázs bérletére vonatkozó igénylést folyamatosan, a garázsok teljes mennyiségének bérbe adásáig lehet benyújtani. Amennyiben valamennyi garázs bérlésére sor kerül, arról is hirdetményben ad az önkormányzat tájékoztatást.

A bérlemények birtokbavételére legkorábban 2020. szeptember 1-től kerülhet sor.

A bérleti szerződések, valamint a kaució és a havi díjak befizetése ügyében a Fertődi Polgármesteri Hivatalban, Lukácsi Dóra pénzügyi ügyintézőnél lehet érdeklődni és időpontot egyeztetni.

Bognár Zoltán
polgármester


[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss