Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Önkormányzat
Ügyintézés
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Nyilvánosság

- Informatikai eszközbeszerzés

 

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 121

Ajánlatkérő:

Fertőd Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

FullTec Computer Kft.;FullTec Computer Kft.

Teljesítés helye:

- 9431 Fertőd, Madách sétány 2. - 9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 1. - 9441 Agyagosszergény, Arany János utca 2. - 9442 Fertőendréd, Iskola utca 1.

Beszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Eljárás fajtája:

 

Hirdetmény típusa:

tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ

CPV kód:

30200000-1

Közzététel dátuma:

2010/10/13

Iktatószám:

27346/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Oktatás false

Rövid tartalom:

Fertőd Város informatikai eszközbeszerzése

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Fertőd Város Önkormányzata

Postai cím: Madách sétány 1.

Város/Község: Fertőd

Postai irányítószám: 9431

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Fülöp Géza polgármester

Telefon: 99/537-013

E-mail: jegyzo@fertod.hu

Fax: 99/371-126

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

xOktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I.4.)

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Fertőd Város informatikai eszközbeszerzése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

xÁrubeszerzés

xAdásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

- 9431 Fertőd, Madách sétány 2.
- 9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 1.
- 9441 Agyagosszergény, Arany János utca 2.
- 9442 Fertőendréd, Iskola utca 1.

NUTS-kód HU221

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt

Meghívásos

Tárgyalásos

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére a következők szerint.
1. rész: Iskolai PC beszerzése: 34 db multimédia futtatására alkalmas 10/100-as Ethernet-képes DVD íróval rendelkező PC és monitor (17” LCD TFT kijelzővel) beszerzése;
2. rész: Informatikai eszközök beszerzése:
- 17 db interaktív tábla érintőképernyős felület, az érzékelő felület a tábla aktív munkafelülete (kézzel, vagy speciális tollal irányítható) gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftverrel,
- 17 db notebook multimédiás futtatásra alkalmas 15”-os kijelzővel, ViFi-képes DVD íróval,
- 17 db projektor (közeli mód) XGA felbontás, megfelelő fényerő, LCD, vagy DLP technológia, lopás elleni védelmet biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret,
- 1 db alkalmazásszerver mentőegységgel ellátott szünetmentes tápegységgel, az alkalmazások kiszolgálására alkalmas szoftver és hardver,
- 1 db szerverszoftver az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és a webszerver funkciókat. Tűzfal és tartalom szűrés. A szoftvernek kompatibilisnek kell lennie az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszerével,
- 3 db szavazógép szett, minimum 30 db-os,
- 4 db WiFi csomag.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

30200000-1

 

 

További tárgyak:

 

 

 


II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték (arab számmal) 14976900

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3)

A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?

III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

Nettó ajánlati ár (Ft)

30

A vállalt jótállás mértéke (hónap)

10

Kedvezőbb szállítási határidő (nap)

4

Kedvezőbb fizetési határidő (nap)

2

A garanciális időszakban estelegesen előforduló hibák elhárításával kapcsolatban vállalt kiszállás időtartama munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között (órában)

4

72 órán túli meghibásodás esetén cserekészülék biztosítása

2

Informatikai stratégia kidolgozása és a fenntartó elé terjesztése elfogadásra- ingyenesen (csak a 2. résznél)

2

Vállalja-e a rendszergazdai szolgáltatást a jótállás időtartama alatt - ingyenesen (csak a 2. résznél)

2

Vállalja-e 4 alkalommal bemutató óra tartását a szülők részére - ingyenesen (csak a 2. résznél)

2

Vállalja-e feladatellátási helyenként 1 fő pedagógus továbbképzésének ingyenes biztosítását (csak a 2. résznél)

2

III.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

K. 35-11/2010

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY

Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21778 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/07/28 (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ISKOLAI PC BESZERZÉSÉRE

IV.1)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/28 (év/hó/nap)

IV.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 2 db

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FullTec Computer Kft.

Postai cím: Jáhn Ferenc utca 226.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1196

Ország: Magyarország

Telefon: 1/348 03 83

E-mail:

Fax: 1/348 03 82

Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 3672000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:

az évek számát

VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

IV.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

IV.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

IV.1)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/28 (év/hó/nap)

IV.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 3 db

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FullTec Computer Kft.

Postai cím: Jáhn Ferenc utca 226

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1196

Ország: Magyarország

Telefon: 1/348 03 83

E-mail:

Fax: 1/348 03 82

Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 11304900

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:

az évek számát

VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

IV.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

IV.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

Ajánlatkérő a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0862 azonosítójelű „a fertődi általános iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése” c. pályázata támogatásban részesült.

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2010/09/07 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

 

mikro vállalkozás x

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) ------------

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

 

Név:

1. rész:
ICT Systems Zrt.

Cím:

1116 Budapest, Barázda u. 42.

Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 4624000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

 

Név:

2. rész:
ICT Systems Zrt.

Cím:

1116 Budapest, Barázda u. 42.

Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 12370300

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

 

FullTec Computer Kft. (név)

1196 Budapest, Jáhn Ferenc utca 226. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

2 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

ICT Systems Zrt. (név)

1116 Bufdapest, Barázda u. 42. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

2 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Stiefel Eurocart Kft. (név)

1155 Budapest, Kolozsvár u. 13. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) --

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 5 db (arab számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/08 (év/hó/nap)

 


Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss