Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Önkormányzat
Ügyintézés
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Projektek

- Kerékpárút építés

 

Kedvezményezett neve: Fertőd Város Önkormányzata

Projekt címe: Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése

A szerződött támogatás összege: 83 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00018

A projekt rövid összefoglalója

A projekt célja: a Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, lehetővé téve a két településen már meglévő, de egységes rendszert nem alkotó kerékpárutak hálózatba történő rendezését, valamint az összeköttetés biztosítását a Fertő tó körüli kerékpárút hálózattal. A fejlesztés hozzájárul az élhető települési környezet kialakulásához, a szén-dioxid kibocsátás, a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentéséhez, és az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

Fertőendréd és Fertőd települések között 1788 m-es szakaszon kerékpárút létesítése a gépjárműforgalomtól elválasztott önálló kerékpárforgalmi létesítmény kialakításával.

A tervezett kerékpárút Fertőendréd-Fertőd települések között valósul meg, részben Fertőendréd, részben Fertőd települések közigazgatási területén. A kétirányú kerékpárút önálló vonalvezetéssel valósul meg a 8518. sz. országos közút mentén részben belterületen, de jellemzően külterületen. A Fertőendréd település közigazgatási területére eső útszakasz hossza 527 m, a Fertőd településre eső útszakasz hossza 1261 m, ez utóbbinak a Fertőd belterületére eső kb. 432 méteres szakasza elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút.

A településeket összekötő kerékpárút lehetővé teszi a Petőháza és a szomszédos Fertőszentmiklós határában elhelyezkedő, a Velux Magyarország Kft. több száz főt foglalkoztató üzemének közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő megközelíthetőségét Fertőd irányából.

A tervezett egyoldali önálló kerékpárút egyrészt biztonságos, ugyanis a vonatkozó ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírásoknak (a továbbiakban UME) megfelelő módon kerül kialakításra a gépjárműforgalomtól elválasztva, másrészt kényelmesen kerékpározható, harmadrészt közvetlenül kerékpározható, azaz kitérőmentesen, a kerékpáros közlekedés számára „szakadási pont” nélkül járható végig, illeszkedve a két érintett településen már meglévő belterületi kerékpárutakhoz. A tervezett szakasz megvalósulásával az érintett települések kerékpárútjai egységes hálózattá válnak, mely által a távolabbi települések (pl.
Petőháza és Fertőszentmiklós) is bekapcsolódhatnak a Fertő tó körüli kerékpárút hálózathoz, ill. az EuroVelo® 13-as számú szakaszához.

Az első mérföldkőig elért eredmények:

Az 1. mérföldkő keretében elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv és a műszaki terv is, amelynek lezajlott az NFM tervzsűri általi véleményezési eljárása és megtörtént a civil szakmai értékelése.

A második mérföldkőig elért eredmények:

A 2. mérföldkő keretében benyújtásra kerül a Fertőd-Fertőendréd településeket összekötő kerékpárút 2018. 07. 16. napján kiállított jogerős építési engedélye, illetve a tervezett kerékpárút tenderterve, melynek auditálására nem volt szükség, hiszen nem tér el lényegi elemekben az engedélyezési tervtől. A fejlesztés részletes tervezői költségvetése a tenderterv keretében készült el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-től megkaptuk a közútkezelői hozzájárulást.

A harmadik mérföldkőig elért eredmények:

Az előrehaladási időszak során egyrészt sor került a „TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00018 azonosító számú, „Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése” tárgyú támogatott projekt keretében kerékpárút kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására, másrészt sor került a tulajdonviszonyok rendezésére.

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss