Közélet
Turizmus
Városunkról
Intézmények
Önkormányzat
Ügyintézés
Közbeszerzés
Kulturális központ
Műfüves pálya
Fertődi Városgazda Kft.
 
Közérdekű
Közadatkereső

Projektek

- Orvosi rendelők felújítása

 

Kedvezményezett neve: Fertőd Város Önkormányzata

Projekt címe: A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat orvosi rendelőinek felújítása

A szerződött támogatás összege: 22 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00026

A projekt rövid összefoglalója

A kiinduló helyzet ismertetése

Fertőd városa három település részből tevődik össze: Eszterháza, Süttör és Tőzeggyármajor. Eszterháza területét Fertőd I. számú háziorvosi ellátási körzetének orvosi rendelője látja el. A jelen projekt keretében fejlesztendő II. számú háziorvosi ellátási körzet pedig Süttör és Tőzeggyármajor településrészek. A sütöri és eszterházi rész mára már összeépült, azonban Tőzeggyármajor több kilométer távolságra található a város központjából. Ezen okból kifolyólag a II. számú háziorvosi ellátási körzetben főként a tőzeggyári, jellemzően idős lakosság érdekeit szem előtt tartva, két külön rendelőben kerül ellátásra a háziorvosi szolgálat.

A projekt keretében tervezett fejlesztések a fertődi II. számú háziorvosi ellátási körzetben működő két orvosi rendelőt érintik, a fejlesztéssel érintett rendelők külön-külön településrészen találhatók.

A Fertőd II. ellátási körzethez tartozó süttöri rendelő 1988-ig egy elavult, régi földszintes parasztház egyik részében volt kialakítva. 1988-ban épült a jelenleg is működő háziorvosi rendelő, szolgálati lakással. Építészetileg nem váltotta be a hozzáfűződő reményeket, mivel sajnos betontéglából épült, így az épület romlása már 1 éven belül megkezdődött. Hőszigetelése rövid időn belül leromlott, állapota sem szavatossági időn belül, sem kívüli javítgatásokkal nem volt megoldható. Az EU csatlakozás miatt bizonyos előírásokat követve átalakítás történt, mely az épület állagán nem javított. Az akadálymentesítést a körzetében működő háziorvos saját költségén valósította meg.

Fertőd közigazgatási része Tőzeggyármajor, ahol a Kölcsey téren egy kb. 1900-as években épített épületben működik Fertőd II. körzetének ellátása. Korábban általános iskola működött itt. Az épület leromlott műszaki állapotban van, amely a rendszerváltás óta, több mint 25 éve nem volt felújítva.

A kiinduló célkitűzései, tervezett eredményei és célcsoportjai

A projekt hosszú távú, átfogó célja Fertőd lakossága életminőségének javítása az egészségügyi intézmények hozzáférésnek javítása, fejlesztése által.

A projekt specifikus célja a Fertőd II. számú háziorvosi szolgálatában működő két háziorvosi rendelő felújítása, energia hatékony működésének kialakítása, a színvonalas egészségügyi szolgáltatások alapfeltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt elvárt eredménye, hogy a fejlesztés által érintett két felújított rendelőben, az épületenergetikai korszerűsítés következtében csökkenjenek a közüzemi költségek. Az így keletkezett költség megtakarítás a szolgáltató helyiségek eszközeinek és berendezéseinek megújítását, illetve a prevenciós funkciók kibővítését teszik lehetővé.

A vállalt monitoring mutatók:
 • Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 2 (háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat);
 • Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 1 835 fő;
 • Felújított rendelők száma: 2.
A projekt célcsoportjai a háziorvosi körzet területén élő lakosok. Egészségügyi szempontból minden érintett lakost érint a fejlesztés, mégis kiemelhető a gyerekek és az idősek érintettsége.

A projekt keretében fejlesztendő egészségügyi alapellátások bemutatása

A fejlesztendő háziorvosi praxis az Országos Egészségbiztosító Pénztár által finanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vegyes jellegű – vagyis gyermekek és felnőttek ellátását egyaránt végző – praxis.

Fertőd II. számú ellátási körzetét dr. Molnár Ferenc Mihály látja el 1992 óta. Az Országos
Egészségpénztár adatai alapján a II. számú ellátási körzethez 1 835 lakos tartozik, ugyanakkor a leadott betegkártyák száma 2 093 db.

Kiemelendő azonban, hogy a területi ellátási kötelem értelmében a teljes lakosság sürgősségi ellátása a háziorvosi szolgálatot terheli. Az egyes településrészek közötti utazás, illetve a betegek otthonában történő folyamatos és sürgősségi kezelése szintén jelentős többletköltséget jelent. A háziorvosi szolgálat leterheltségét növeli továbbá, hogy a térség jelentős turizmusára való tekintettel (Világörökség, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Fertő-tavat megkerülő kerékpárút), magasabb az ellátási területet érintő ambuláns betegek és balesetek száma, amelyek ellátása szintén a háziorvosi szolgálat feladata.

A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek:
 • A fertődi II. számú vegyes háziorvosi szolgálat Fertőd, Béke u. 4. sz. alatti, illetve Fertőd-Tőzeggyármajor, Kölcsey tér 1. sz. alatti orvosi rendelőjének felújítása.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 • 1-1 akadálymentes parkoló kialakítása a fejlesztéssel érintett orvosi rendelők előtt;
 • A Fertőd Város Önkormányzata tulajdonában álló Béke u. 4. sz. alatti orvosi rendelő épületében található orvosi szolgálati lakás felújítása (hőszigetelés és nyílászárócsere), amely tevékenységre eső költségek nem érik el a projekt elszámolható költségének 15%-át.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Akadálymentesítés: a fejlesztéssel érintett két orvosi rendelő projektarányos akadálymentesítése, melynek részeként 1-1 akadálymentes parkoló kerül kialakításra, illetve egy akadálymentes WC létesül a fertőd-tőzeggyármajori orvosi rendelőben;
 • Energiahatékonysági intézkedések: a fejlesztéssel érintett két orvosi rendelő épületének teljeskörű hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a fertőd-tőzeggyármajori orvosi rendelő épületszintű fűtés korszerűsítése. A tőzeggyármajori orvosi rendelő épületében nem támogatott funkció is működik, ezért a hőszigetelésre, a nyílászáró cserére és a fűtés korszerűsítésre irányuló beruházási költségek arányosítása szükséges;
 • Nyilvánosság biztosítása: a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig, a beruházás helyszínén „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése; kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; TÉRKÉPTÉR felöltése.
1. számú mérföldkő:
 • Projektünk az előzetes ütemterv szerint halad. A Kedvezményezetti kommunikációs kötelezettségeinknek eleget téve valósítjuk meg pályázatunkat. A megvalósítási helyszíneken kihelyezésre kerültek a C típusú tájékoztatási táblák a projekt kezdeti időpontjától. Fertőd város önkormányzati portálján aloldal tájékoztatja az érdeklődőket a fejlesztés folyamatáról, amely folyamatosan frissül a projekt fizikai zárásáig. A környezeti és esélyegyenlőségi szempontokat betartjuk vállalásaink alapján. Energiatanúsítványt készíttettünk a megújításra kerülő épületről, továbbá az akadálymentesítésről szóló tervfejezet is rendelkezésünkre áll, az arányosítás alátámasztására kimutatást készítettünk.
2.számú mérföldkő:
 • Pályázatunkban műszaki-szakmai tartalom módosulások történtek, melynek hatására szerződésmódosítást kellett kezdeményeznünk, amely ok miatt mérföldköveink célérték elérésének időpontja is kitolódott.
 • Új mérföldkő elérésünk a második mérföldkő esetében: 2018.02.28., míg a 3.mérföldkő esetében 2018.03.31.
 • Kommunikációs tevékenységünk folyamatos. Kiviteli tervünk és tervezői költségvetésünk is rendelkezésre áll, melyet alátámasztó dokumentumként csatolunk beszámolónk részeként.
 • Emellett a fejlesztéssel érintett helyszínek tulajdonviszonyai rendezettek.
3.számú mérföldkő:
 • Harmadik mérföldkövünk keretében (köz)beszerzési eljárás lefolytatására vagyunk kötelezettek. Mivel támogatási összegünk a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, így három ajánlattevős beszerzési eljárást folytattunk le a kivitelező kiválasztása kapcsán. Műszaki tartalom változás miatt költségvetés módosítást kezdeményeztünk, melyet módosítási igény keretében benyújtottunk, elbírálása folyamatban van.
 • Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, C táblánk jelzi a támogatás összegét és tárgyát, míg honlapunkon tájékozódni lehet a projekt részleteiről.
4.számú mérföldkő:
 • Az ütemterv alapján a 4. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 50%-ot. Műszaki ellenőri nyilatkozat támasztja alá 50% készültségi szintünket.
 • Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt folyamatosan készítjük a megvalósítási időszak alatt.
5.számú mérföldkő:
 • 2018.10.11-én megtörtént szerződés szerint a projekt készre jelentése.
 • Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt.

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss